Mua hàng nhập khẩu tỷ giá tính thuế nhập khẩu hải quan áp khác với tỷ giá mua hàng của nhà cung cấp

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Mua hàng nhập khẩu có tỷ giá tính thuế hải quan (thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu,...) khác với tỷ giá khi mua hàng
Ví dụ: Ngày 30/06/2017 đơn vị nhập một lô hàng nhập khẩu với các loại phí vận chuyển đường biển (cộng vào giá trị hàng hóa để tính thuế nhập khẩu) bằng tiền USD có tỷ giá 21.000 VND/USD, phí vận chuyển hàng về kho bằng tiền VND, giá trị hàng mua bằng tiền USD có tỷ giá 20.096 VND/USD; giá tính thuế hàng nhập khẩu có tỷ giá là 21.000 VND/USD

1. Hướng dẫn hạch toán mua hàng và các loại chi phí trên phần mềm (nếu có)

 • Phí trước hải quan (VD: phí bảo hiểm vận chuyển đường biển) phát sinh từ ngày 20/06/2017 được hạch toán như sau (nếu có):
  upload_2018-8-2_15-13-43.png

 • Phí hàng về kho (VD: phí vận chuyển đường bộ) vào ngày 30/06/2017 từ cảng biển về công ty được hạch toán như sau (nếu có):
  upload_2018-8-2_15-14-46.png
 • Chứng từ mua hàng hạch toán như sau:
  upload_2018-8-2_15-11-29.png

2. Phân bổ phí trước hải quan có tỷ giá khác với tỷ giá ghi nhận khi mua hàng (nếu có) (gồm 3 bước)

 • Bước 1: Vào menu Hệ thống\Tùy chọn chung\Mua hàng tích chọn "Tính Giá tính thuế nhập khẩu dựa trên chi phí HQ nguyên tệ, Phí trước HQ bằng tiền hạch toán"
  • * Lưu ý: Sau khi tích chọn ô này không nên bỏ tích đi

 • Bước 2: Thực hiện phân bổ các loại chi phí (nếu có): phí trước hải quan và phí hàng về kho theo hướng dẫn Tại đây. Khi đó, phân bổ phí trước hải quan sẽ như hình dưới đây:
 • Sau khi phân bổ xong, tab "Hàng tiền" sẽ như hình sau:

 • Bước 3: Nhập lại Tỷ giá hải quan trên tab "Thuế", như hình sau:
  • * Lưu ý: Giá tính thuế NK = Giá Fob + Phí trước HQ bằng ngoại tệ (trong đó Giá Fob = Thành tiền-Tiền CK), Giá tính thuế NK quy đổi = Giá tính thuế NK* Tỷ giá hải quan+ Phí trước HQ bằng tiền hạch toán (Lưu ý: Tỷ giá hải quan mặc định theo tỷ giá trên chứng từ mua hàng)

* Lưu ý chung:
 • Trên form Chọn chi phí đối với mua hàng trong nước, Phí hàng về kho, Chi phí mua hàng đối với mua hàng nhập khẩu hoặc tab danh sách thì không cho phép nhập tại cột "Số phân bổ lần này". Khi anh/chị tự điền "Số phân bổ lần này quy đổi" thì tự động tính Số phân bổ lần này = Số phân bổ lần này QĐ/Tỷ giá nếu phép tính quy đổi tỷ giá là phép nhân, nếu Phép tính quy đổi tỷ giá là Phép chia thì Số phân bổ lần này = Số phân bổ lần này QĐ * Tỷ giá
 • Trên form Chọn chi phí hoặc tab danh sách Phí trước hải quan thì khi anh/chị Nhập "Số phân bổ lần này" thì tự động tính Số phân bổ lần này quy đổi hoặc ngược lại
 • Khi nhập khẩu excel nếu trên Hệ thống tùy chọn tích chọn "Tính Giá tính thuế nhập khẩu dựa trên phí trước HQ nguyên tệ, Phí trước HQ bằng tiền hạch toán" thì cho phép nhập khẩu các cột Phí trước HQ bằng ngoại tệ, Phí trước HQ bằng tiền hạch toán, Tỷ giá hải quan, Giá tính thuế NK
 • Nếu chứng từ chi phí là đồng tiền hạch toán cột Tổng chi phí luôn bằng không trên form Chọn chứng từ chi phí và tại các tab như (Phí trước hải quan, Phí hàng về kho, Chi phí mua hàng và Chi phí)
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top