Mua hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn mua hàng

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
I. Tài liệu gồm có các nội dung:
 • Mục 1: Hướng dẫn nhập khẩu chứng từ mua hàng từ excel hoặc từ dữ liệu khác
 • Mục 2: Hướng dẫn tự hạch toán chi phí, các trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ trong nước, nhập khẩu, hạch toán tờ khai hải quan trên phần mềm
 • Mục 3: Hướng dẫn xử lý một số vấn đề thường gặp khác khi hạch toán mua hàng
  • Mặc định đơn giá mua
  • Không chọn được tài khoản cần hạch toán trên chứng từ
  • Phần mẫu số, ký hiệu của Hóa đơn mua hàng không có loại cần đánh
  • Muốn nhập mua hàng tiền ngoại tệ nhưng không thấy mục “Loại tiền” để chọn
--------------------------------------------------------

1. Hướng dẫn nhập khẩu chứng từ mua hàng
 • Muốn nhập khẩu đơn mua hàng, hợp đồng mua hàng, chứng từ mua hàng, mua dịch vụ, hàng mua trả lại, hàng mua giảm giá bằng file excel - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Nhập khẩu từ dữ liệu khác - Xem hướng dẫn Tại đây

2. Hướng dẫn tự hạch toán các trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ

2.1. Trường hợp 1: Hướng dẫn cách lập một chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ trong nước, nhập khẩu trên phần mềm - Xem hướng dẫn Tại đây

2.2. Trường hợp 2: Các trường hợp mua hàng hóa dịch vụ thường gặp

Anh/Chị tích vào các trường hợp sau để xem hướng dẫn phù hợp nhé
3. Một số vấn đề thường gặp khác khi hạch toán mua hàng
 • Có thể mặc định đơn giá mua (nhảy đơn giá mua tự động) trên chứng từ mua hàng, mua dịch vụ không?
  Có. Anh chị xem hướng dẫn Tại đây
 • Không chọn được tài khoản cần hạch toán trên chứng từ, làm thế nào?
  Anh/chị xem hướng dẫn Tại đây
 • Phần Hóa đơn mua hàng, phần mẫu số, ký hiệu không có loại cần đánh: Anh/chị có thể tự gõ tay vào
 • Muốn nhập mua hàng tiền ngoại tệ nhưng không thấy mục “Loại tiền” để chọn, làm thế nào?
  Anh/chị vào Hệ thống\Tùy chọn\ Tùy chọn chung\ Tích "Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ"\Đồng ý
 
Sửa lần cuối:

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
II. Giảm giá hàng mua, trả lại hàng mua
Lưu ý: Nếu khi hạch toán chứng từ trả lại hàng mua hoặc giảm giá hàng mua mà làm giảm công nợ (hạch toán N331) mà anh/chị không chọn tham chiếu trực tiếp đến chứng từ mua hàng thì cần phải vào nghiệp vụ\mua hàng\đối trừ chứng từ để đối trừ giữa chứng từ mua hàng và chứng từ giảm giá, trả lại hàng
 
Top