Một số phần mềm Adware ảnh hưởng đến việc sử dụng phần mềm MISA

Khi có một số phần mềm đính kèm trong máy thì anh/chị vào Control panel gỡ ra để đảm bảo sử dụng MISA nhé.

bytefence.JPG

reason core.JPG


Segurazo:
Đối với phần mềm Segurazo thì sẽ không Xóa được trong Control Panel, anh/chị làm theo hướng dẫn như hình sau để tắt:
(phần mềm này đổi tên thành SAntivirus ở một số máy cài, anh/chị có thể tìm kiếm theo tên này).
sa1.JPG2121.JPG

Đối với phần mềm Segurazo thì sẽ không Xóa được trong Control Panel, anh/chị làm theo hướng dẫn như hình sau để tắt:
(phần mềm này đổi tên thành SAntivirus ở một số máy cài, anh/chị có thể tìm kiếm theo tên này).


1.JPG

3.JPG
4.JPG5.JPG


6.JPG


Chú ý: Nếu ko có mục như ảnh dưới thì bỏ qua, sau đó tiến hành view lại mẫu hoặc mở lại phần mềm
123456.JPG
 
Sửa lần cuối:
Top