Mở Phần Mềm Báo Lỗi (0xc000007b)

Khi mở phần mềm báo lỗi sau:
Loi007b.PNG

- Đối với các Phần Mềm SME 2015 , SME 2017 , CUKCUK, MIMOSA2019 : Giải nén bộ cài chạy lại Phần mềm trong bộ cài mới ( trong thư mục ví dụ với sme 2017 : WinRoot\MISA JSC\MISA SME.NET 2017\Bin khi giải nén bộ cài ) vẫn lỗi thì gỡ dotnet 4 cài lại (đối với win xp , 7) , (win 8 ,8.1 , 10 restat dotnet 4 tích hợp) sau đó restart máy mở lại Pm vẫn bị cài lại bản windows chuẩn , không lên dùng bản ghost và quét virus .

- Đối với các Phần Mềm SME 2010 , SME 2012 ,BAMBOO , MIMOSA , PANDA : Cài lại phần mềm đổi ổ , mở lại vẫn bị thì gỡ dotnet 2.0 (đối với Pm BAMBOO , MIMOSA , PANDA ) và 3.5 với (SME 2010 , SME 2012) trên win xp cài lại còn từ win 7 trở lên restart lại dotnet 3.5 restart máy mở lại vẫn bị thì để khắc phục phải cài lại bản windows chuẩn , không lên dùng bản ghost và quét virus .
 
Sửa lần cuối:
Top