Mở lại dữ liệu AMIS.VN 1.0 sau khi đã chuyển đổi AMIS.VN 2.0

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Để thực hiện mở lại dữ liệu cũ (AMIS.VN 1.0) để đối chiếu, xem dữ liệu cũ, Anh Chị thực hiện như sau:
  • Đăng nhập vào phần mềm bằng tên miền đang sử dụng (Ví dụ: abc.amis.vn/v2) và chọn ứng dụng Kế toán

  • Nhấn Làm việc với AMIS - Kế toán 1.0

Như vậy, Phần mềm sẽ mở lại dữ liệu cũ trước khi chuyển đổi trên AMIS.VN 1.0 trên giao diện website


Lưu ý:
Sau khi chốt số liệu, Kế toán không chỉnh sửa hoặc nhập thêm dữ liệu từ thời điểm chuyển đổi trở về trước trên dữ liệu AMIS.VN-Kế toán 1.0 để đảm báo dữ liệu không bị sai lệch so với dữ liệu đã chuyển đổi lên AMIS.VN 2.0.
 
Top