Mở báo cáo báo lỗi 'Could not load file or assembly'

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Trường hợp mở báo cáo trên phần mềm MISA báo lỗi 'Could not load file or assembly...' như các hình sau :


Nguyên nhân : Bộ cài phần mềm bị lỗi hoặc thiếu file thư viện phần mềm .

Giải pháp : Cài lại phần mềm
 

Đính kèm

Top