Misa có biểu mẫu Nghị định Số: 31/2017/NĐ-CP không

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
MISA rất xin lỗi do hiện tại phần mềm MISA đang không hỗ trợ mẫu biểu theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP. Quý khách hàng vui lòng cho MISA xin các thông tin sau kèm link forum này vào email [email protected] để MISA ghi nhận yêu cầu phát triển ạ.
- Tên công ty:
- Mã số thuế:
- Địa chỉ
- Thông tin liên hệ: số điện thoại, email
- Tên các biểu mẫu và form mẫu gửi kèm
MISA trân trọng cảm ơn ý kiến phản hồi, cải tiến của khách hàng và quý khách hàng chủ động cập nhật thông tin trên help tính năng mới để cập nhật kịp thời các tính năng sản phẩm đã đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top