Misa cho mình hỏi 1 số vấn đề TK 331

Mình tạo CSDL mới, mình đã nhập số dư đầu kỳ tài khoản 331, nhưng có 2 vấn đề:
1, TK 331 đã chọn lưỡng tính nhưng khi nhập số dư nợ, có thì trên phần nhập số dư banđầu số dư nhảy hết về bên có nên lệch báo cáo, mình muốn theo dõi số dư cả nợ, có.
2. số dư ban đầu tk 331 đã có, tuy nhiên khi xem sổ chi tiết các tài khoản thì lại không hiện số dư ban đầu
 

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Mình tạo CSDL mới, mình đã nhập số dư đầu kỳ tài khoản 331, nhưng có 2 vấn đề:
1, TK 331 đã chọn lưỡng tính nhưng khi nhập số dư nợ, có thì trên phần nhập số dư banđầu số dư nhảy hết về bên có nên lệch báo cáo, mình muốn theo dõi số dư cả nợ, có.
2. số dư ban đầu tk 331 đã có, tuy nhiên khi xem sổ chi tiết các tài khoản thì lại không hiện số dư ban đầu
Chào chị,
1. Với yêu cầu này, chị có thể vào tab Công nợ trên danh sách của phân hệ mua hàng. Chị chọn từng đối tượng thì dưới Tab chi tiết sẽ có chi tiết các khoản công nợ phải trả theo hóa đơn, các khoản ứng trước. Đơn vị có thể xuất khẩu ra excel để sử dụng
2. Chị chụp số dư ban đầu đã nhập và báo cáo đang không lấy số dư em xem thử nhé.
 
Top