Misa 2017 báo không có chứng từ chưa ghi sổ nhưng tìm thì thấy có 2 nghiệp vụ chưa lên CTGS

Cho mình hỏi, khi vào Báo cáo Liệt kê CT chưa lập CTGS thì không có báo CT chưa lập. Nhưng tổng của sổ đăng ký CTGS không bằng số PS BCĐTK.
Kiểm tra lại thì thấy có 2 nghiệp vụ ghi giảm thuế GTGT do giảm giá hàng bán không lên chứng từ để lập CTGS.
Mong misa xử lý tình huống này giúp mình.
upload_2019-11-28_12-35-49.png

upload_2019-11-28_12-39-39.png
 

Đính kèm

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Cho mình hỏi, khi vào Báo cáo Liệt kê CT chưa lập CTGS thì không có báo CT chưa lập. Nhưng tổng của sổ đăng ký CTGS không bằng số PS BCĐTK.
Kiểm tra lại thì thấy có 2 nghiệp vụ ghi giảm thuế GTGT do giảm giá hàng bán không lên chứng từ để lập CTGS.
Mong misa xử lý tình huống này giúp mình.
View attachment 9298
View attachment 9300
Thưa anh/chị
trường hợp này đơn vị vui lòng kiểm tra lại chứng từ giảm giá hàng bán, nếu được xóa chửng từ ghi sổ cho lập lại thử nhé
Trân trọng
 
Top