Mình có câu hỏi về việc đồng bộ mẫu hóa đơn điện tử giữa phần mềm Misa và meinvoice

tung tung

Member
Chào Misa, các anh/chị/bạn. Mình vướng mắc tình huống như sau:
* Mình có 2 mẫu hóa đơn điện tử A, B: Trong đó mẫu A tồn tại trên phần mềm Misa, mẫu B tồn tại trên meinvoice.
- Bây giờ mình vào phần mềm Misa, chọn " lấy mẫu hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn từ meinvoice"=> mẫu hóa đơn B sẽ được cập nhật về phần mềm Misa (gọi là mẫu B* để phân biệt với mẫu B trên meinvoice). Vậy trên Misa sẽ có 2 mẫu hóa đơn điện tử là A và B*.
- Nếu bây giờ mình xóa mẫu B* trên Misa đi và sửa ký hiệu mẫu số hóa đơn A ( đang tồn tại trên Misa) trùng với ký hiêu mẫu số hóa đơn B (đang tồn tại trên meinvoice). Sau đó mình chọn " lấy mẫu hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn từ meinvoice" => Có 3 câu hỏi
1. Vậy liệu hóa đơn B có bị cập nhật ghi đè nhầm lên hóa đơn A không?
2. Khi quá trình đồng bộ mẫu hóa đơn diễn ra giữa meinvoice và phần mềm Misa, công ty Misa hẳn có cơ chế để phân biệt mẫu hóa đơn khởi tạo ở đâu, đồng bộ 1 chiều... để không bị đồng bộ nhầm, lẫn phải không?
3. Câu hỏi khác không liên quan tình huống trên là:
Khi khởi tạo mẫu hóa đơn trên Misa hay Meinvoice: nếu mẫu bị trùng thì Misa, meinvoice có kiểm tra để cảnh báo, không cho phép tạo mẫu trùng không?

Xin cảm ơn
 

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị
MISA đã tiếp nhận vấn đề của bên đơn vị, MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất
Trân trọng!
 

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị,
Khi trên meInvoice web nếu anh chị thiết lập Ghi đè mẫu hóa đơn bị trùng khi khởi tạo mẫu trên phần mềm SME thì khi đó mẫu B có cùng mẫu A thì sẽ đè lên mẫu A. Khi khởi tạo mẫu mới nếu bị trùng ký hiệu, mẫu số,... với mẫu cũ thì phần mềm sẽ cảnh báo, không cho phép khởi tạo mẫu này ạ.

upload_2020-10-3_9-38-58.png
 

tung tung

Member
- Về chức năng "Ghi đè mẫu hóa đơn bị trùng khi khởi tạo mẫu trên phần mềm SME", mình chưa hiểu chức năng này lắm: vây khi chọn chức năng này, mẫu hóa đơn điện tử trên meinvoice (mẫu B) sẽ ghi đè lên mẫu hóa đơn điện tử trên phần mềm Misa (mẫu A) hay ngược lại.
Vì theo tên của chức năng có ghi "KHI KHỞI TẠO MẪU TRÊN PHẦN MỀM SME". Nếu khi khởi tạo mẫu trên Misa mà mẫu hóa đơn điện tử trên meinvoice vẫn ghi đè lên mẫu A thì khởi tạo làm gì khi vẫn bị ghi đè.
- Hiện tại hóa đơn điện tử công ty mình: khi xuất hóa đơn điện tử cho hàng không chịu thuế thì thuế suất hiển thị là "-100%" và tiền thuế không hiểu thị "/", theo quy định thì thuế suất và số tiền thuế trên hóa đơn của hàng không chịu thuế đúng ra phải gạch bỏ, mình cần Misa kiểm tra lại vấn đề này.
Mã số thuế: 0500590269. Số điện thoại: 024 66 55 2689 hoặc 08 555 29748

Xin cảm ơn!
 
Sửa lần cuối:

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị
MISA đã tiếp nhận vấn đề của bên đơn vị, MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất
Trân trọng!
 

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh, trường hợp cùng mẫu số, ký hiệu dưới phần mềm SME và ME Web thì khi tích vào Ghi đè mẫu thì mẫu dưới phần mềm SME sẽ cập nhật lên Web, có nghĩa sẽ đè lên mẫu trên Web. Còn về vấn đề thuế suất thường trên chứng từ nếu anh chọn thuế suất KCT thì trên hóa đơn, thuế suất và tiền thuế sẽ lên X hoặc /. Anh kiểm tra lại xem đã chọn thuế suất KCT chưa ạ, nếu chọn rồi không lên thì anh sao lưu mẫu hóa đơn lại trước khi thao tác. Sau đó vào Sửa mẫu, sửa công thức:
Thuế suất: {IIF(VOUCHER_DATA.VATRate = -1 or VOUCHER_DATA.IsPromotion, "/", IIF(IsNull(VOUCHER_DATA,"VATRate"),"",VOUCHER_DATA.VATRate))}

Tiền thuế: {IIF(VOUCHER_DATA.VATRate = -1 or VOUCHER_DATA.IsPromotion, "/", IIF(IsNull(VOUCHER_DATA,"VATRate"),"",VOUCHER_DATA.VATAmountOC))}

upload_2020-10-5_16-4-2.png
 

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ thưa anh, anh sao lưu mẫu trước, sau khi anh vào sửa lại công thức như trên anh bấm vào công thức phần thuế suất, dòng Hide Zeros để False (như hình 1).
Sau đó, anh nhấn chuột phải vào ô Thuế suất/chọn Text Format/ thiết lập Percentage như hình 2, rồi anh lưu mẫu kiểm tra lại giúp em nhé.
Nếu anh làm theo hướng dẫn vẫn không được nhờ anh liên hệ tổng đài MISA Support https://voip.misa.com.vn/ để các bạn tư vấn vào kiểm tra trực tiếp giúp em ạ.

upload_2020-10-6_10-19-44.png


 

tung tung

Member
* Mình có đọc bài viết theo hướng dẫn sau:​
https://help.sme2020.misa.vn/kb/pha...don_phat_hanh_trung_voi_hoa_don_da_phat_hanh/
- Khi xảy ra trường hợp bị trùng như hướng dẫn tại link trên thì có 3 trường hợp gồm:
+ 1. Hóa đơn bán hàng đúng
+ 2. Hóa đơn thay thế-hóa đơn xóa bỏ
+ 3. Hóa đơn điều chỉnh​
=> Câu hỏi là: với trường hợp 1 thì mình hiểu cách làm nhưng với trường hợp 2 (hóa đơn thay thế) và 3 (hóa đơn điều chỉnh) thì lập hóa đơn cho trên Misa như nào cho khớp với Meinvoice?
 

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
* Mình có đọc bài viết theo hướng dẫn sau:​
https://help.sme2020.misa.vn/kb/pha...don_phat_hanh_trung_voi_hoa_don_da_phat_hanh/
- Khi xảy ra trường hợp bị trùng như hướng dẫn tại link trên thì có 3 trường hợp gồm:
+ 1. Hóa đơn bán hàng đúng
+ 2. Hóa đơn thay thế-hóa đơn xóa bỏ
+ 3. Hóa đơn điều chỉnh​
=> Câu hỏi là: với trường hợp 1 thì mình hiểu cách làm nhưng với trường hợp 2 (hóa đơn thay thế) và 3 (hóa đơn điều chỉnh) thì lập hóa đơn cho trên Misa như nào cho khớp với Meinvoice?
Thưa anh, anh đang phục hồi lại dữ liệu cũ hay sao ạ? Các chứng từ bán hàng cho hóa đơn đã lập hết trên phần mềm chưa ạ
 

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Mình đang phục hồi lại dữ liệu cũ và các chứng từ bán hàng chưa lập lại ạ!
Thưa anh, nếu các hóa đơn đã phát hành trước đây sẽ được đẩy lên Meinvoice Web, vậy trên phần mềm MISA SME.NET anh làm theo hướng dẫn này https://help.sme2020.misa.vn/kb/de_nghi_ghi_nhan_doanh_thu/ để lấy hóa đơn (HĐ gốc, HĐ thay thế) đã phát hành trên Meinvoice Web xuống phần mềm SME, đồng thời giúp anh lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn nhanh chóng hơn nhé. Đối với hóa đơn điều chỉnh thì anh lập hóa đơn điều chỉnh dưới SME, rồi nhấn phát hành, chương trình sẽ thông báo đã có hóa đơn điều chỉnh rồi, có cập nhật không, anh nhấn Cập nhật ạ.
Trân trọng!
 
Top