Mình cần hỏi tại sao kiểm tra đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái lại bị lệch như hình ảnh này ạ!

Top