Mẫu số 02 Cột Thực chi trong kỳ (Cột 3) lên không đúng số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Nguyên nhân : Do bút toán sinh đồng thời các tài khoản 008, 009, 012 chưa đúng.
Giải pháp:
• Vào Báo cáo\Báo cáo khác\Báo cáo đối chiếu hạch toán tài chính và hạch toán ngoài bảng. Báo cáo sẽ chỉ ra các chứng từ hạch toán có bút toán hạch toán đồng thời có thể không đúng. Chú ý kiểm tra các chứng từ hạch toán có TK có là 337, 511, 366.
hmfile_hash_933251f0.png

•Trên màn hình báo cáo, tích mở chứng từ hạch toán không đúng lên, nhấn Bỏ ghi\Sửa, nhấn vào Cập nhật hạch toán đồng thời để phần mềm cập nhật lại số đúng, rồi nhấn Cất.
hmfile_hash_c21f4321.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top