MẪU 11 TT 334 ĐIỀU CHỈNH GIẢM MÃ NDKT LÊN SỐ LIỆU BỊ ÂM. VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ a không có chi gì ở đây ạ? thường thì phải có chi rồi ms điều chỉnh giảm thì cùng lắm sẽ bằng 0 thôi ạ! còn âm thì theo e nên xem lại ạ!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
a vào vào phần tìm kiếm chứng từ lọc hạch toán nợ 814 kiểm tra các tiểu mục này có phát sinh trong kỳ không ạ? nếu không thì sao lại phải điều chỉnh ạ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top