Mẫu 01a-SDKP/ĐVDT và mẫu 02a-SDKP/ĐVDT

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh, mẫu đối chiếu 01a-SDKP/ĐVDT, 02a-SDKP/ĐVDT tổng hợp số liệu theo TK 008, cụ thể cách lấy số liệu thế nào anh vào Hệ thống\Thiết lập báo cáo tài chính\chọn mẫu 01a, 02a để xem ạ.
 
Top