MÃ SỐ 03 CÁC KHOẢN PHẢI THU

1621049965740.png

MÃ SỐ 03 CÁC KHOẢN PHẢI THU:

- Các khoản phải thu- Mã số 03

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu của xã, bao gồm: tạm ứng, trả trước cho người bán và phải thu khác.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của các TK 311 “Các khoản phải thu” và số dư Nợ của TK 331“Các khoản phải trả” (khoản trả trước cho người bán, nếu có).

HIỆN NAY MISA LẤY BỊ SAI SỐ LIỆU: 641.960.263+1.317.405.000 = 1.955.744.263

1621050032753.png
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ chỉ tiêu này lấy chi tiết theo đối tượng ạ! nên a lưu ý là đối chiếu cần xem báo cáo theo công nợ có thể in báo cáo Theo đối tượng để kiểm tra chi tiết theo đối tượng của từng tài khoản 311 và 331 sau đó cộng số lại ms ra đc số để lên báo cáo tài chính ạ! ạ!
1621053613161.png

Hiện tại e test trên PM thì vẫn ra số liệu đúng ạ!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ trên bảng báo cáo tài chính lấy số dư chi tiết theo đối tượng mà a trên bảng cân đối không theo đối tượng nên không so sánh đc vs nhau ạ! a in sổ tổng hợp công nợ theo đối tượng a ạ! báo cáo tài chính lấy số ở đây ạ! a có thể đăng câu hỏi lên group sau tham khảo các anh/chị kế toán khác xem nha a: https://www.facebook.com/groups/hotrobamboo Hoặc liên hệ tổng đài 19008677 để bên e giải thích thêm ạ!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ vấn đề về công nợ trên báo cáo tài chính thì đang gặp 1 vấn đề chỗ chỉ tiêu trên báo cáo và phần thuyết mình đang chưa khớp trong 1 số trường hợp đơn vị có mở nhiều tiết khoản! Phần này ở phiên bản R17 sẽ khắc phục! Nếu a cần khắc phục ngay thì a liên hệ tổng đài hoặc gửi email [email protected] ghi gửi số tư vấn 1322 để e xử lý ạ!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top