Lỗi tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ chị kiểm tra lại dữ liệu cũ xem lại các chứng từ có số tiền lớn, ví dụ vào Tìm kiếm, lọc Số tiền hoặc Số lượng > 1.000.000.000 xem có chứng từ nào có số lương giá trị lớn hơn 14 chữ số không để chỉnh lại bỏ đơn giá đi ạ hoặc giảm giá trị xuống
 
Top