Lỗi SQL và mạng Lan nội bộ khi kết nối trạm chủ

Nguyễn Viết Long

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
1652924886635.png

1652924986019.png

Thông báo lỗi:
- Chào A/C trong qua trình sử dụng phần mềm SME gặp hiện tượng thông báo lỗi như 2 ảnh trên ( Lỗi SQL và mạng Lan nội bộ không ổn định )
Giải pháp:
- Đối với máy chủ SME A/C vào services, restart lại SQL đang sử dụng sau đó đăng nhập lại dữ liệu và sử dụng bình thường;
- Đối với trường hợp máy trạm hiển thị thông báo trên, A/C báo IT bên kh kiểm tra lại mạng Lan nội bộ giữ máy trạm và máy chủ, ping các máy thông nhau và ổn định không có tình trạng Times out thì kết nối lại và sử dụng.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top