lỗi máy trạm không vào được phần mềm misa

trangnt2420

New Member
nhờ anh chị xem giúp em ạ, lỗi cứ báo máy em không kết nối internet, trong khi máy em vẫn có mạng bình thường. nên em không thể đăng nhập vào phần mềm được. nhờ anh chị hỗ trợ giúp ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top