LỖI không mở được dữ liệu kế toán

P

Phạm Thùy Nga

Guest
Thưa anh/chị, anh/chị vào theo đường dẫn sau: ổ F\ MISA Bamboo.NET 2019 Backup\ Dữ liệu 2019, tìm đến file có ĐÚNG tên như sau: MISABamboo_2019_log.LDF và xóa đi\ Sau đó mở lại dữ liệu nhé
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top