Lỗi khổ giấy khi in chứng từ

Phạm Liên

New Member
Mình đang dùng MISA SME 2019 Khi in phiếu chi thì bình thường, nhưng phiếu thu thì khổ giấy bị mất chữ.
Nhờ admin support giúp.
 
Top