Lỗi khi đăng nhập (mở) dữ liệu kế toán trên máy chủ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
P

Phạm Thùy Nga

Guest
Tài liệu này hướng dẫn xử lý khi không mở được dữ liệu trên phần mềm, phần mềm thông báo các lỗi sau.
Anh/Chị đang gặp lỗi nào thì tích chuột vào ảnh lỗi đó (hoặc tên lỗi màu xanh dưới đây) để xem hướng dẫn:

Kênh hỗ trợ khách hàng Miễn phí (Khuyến dùng)
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
P

Phạm Thùy Nga

Guest
1. Khi mở dữ liệu, phần mềm báo các thông báo như sau:
 • Không tìm thấy máy chủ
 • Không tìm thấy máy chủ SQL Server
 • Không kết nối được đến máy chủ SQL Server
 • Máy chủ SQL server đang ngừng hoạt động

1.1. TH1: Máy bị lỗi là MÁY TRẠM
(Máy trạm là máy kết nối vào dữ liệu trên máy chủ để thao tác)

- Nếu MÁY CHỦ mở dữ liệu bình thường
=> anh/chị chỉ cần kết nối lại máy trạm với dữ liệu của máy chủ - Xem hướng dẫn Tại đây
- Nếu MÁY CHỦ mở dữ liệu cũng bị lỗi
+ B1: Kiểm tra theo TH2 để máy chủ mở được bình thường
+ B2: Kết nối lại máy trạm với dữ liệu của máy chủ - Xem hướng dẫn Tại đây

1.2. TH2: Máy bị lỗi là MÁY CHỦ
(Máy chủ là máy lưu trữ, máy chứa dữ liệu. Nếu chỉ có một máy tính thì máy đó chính là máy chủ)

MÁY CHỦ mở dữ liệu báo một trong các lỗi trên, anh/chị thực hiện theo 3 bước sau:
 • Bước 1: Tải và Cài lại SQL khác - Xem hướng dẫn Tại đây
  Ví dụ SQL mới đặt tên là SQL2008
 • Bước 2: Trên máy chủ:
  Đăng ký hoặc phục hồi lại dữ liệu trên SQL mới - Xem hướng dẫn Tại đây (Nếu chưa biết cách tìm dữ liệu để lấy lại - Xem hướng dẫn tìm dữ liệu Tại đây)
  Khi phục hồi dữ liệu, tại mục Máy chủ kết nối, nhập theo SQL mới cài, ví dụ hiện tại Máy chủ kết nối đang là PC\MISASME2020 => sửa thành PC\SQL2008
 • Bước 3: Trên máy trạm (nếu có):
  Kết nối lại đến dữ liệu kế toán mới, bằng cách: Trên màn hình đăng nhập, tích vào Mở rộng\ gõ lại tên SQL giống tên SQL mới cài trên máy chủ (Phần sau dấu \ ở dòng "Máy chủ kết nối" trên máy trạm cần gõ lại giống trên máy chủ)
Lưu ý: Nếu chưa làm được theo hướng dẫn, anh/chị lên group sau đặt câu hỏi kèm theo ảnh lỗi để trao đổi rõ hơn:https://goo.gl/AMYkN8

☚Quay lại trang danh sách các lỗi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
P

Phạm Thùy Nga

Guest
2. Khi mở dữ liệu, phần mềm báo: "Không mở được dữ liệu <tên dữ liệu> ..." hoặc "Dữ liệu ... đã bị hỏng hoặc xóa"
- Xem hướng dẫn Tại đây


Lưu ý: Nếu chưa làm được theo hướng dẫn, anh/chị lên group sau đặt câu hỏi kèm theo ảnh lỗi để trao đổi rõ hơn:https://goo.gl/AMYkN8

☚ Quay lại trang danh sách các lỗi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
P

Phạm Thùy Nga

Guest
3. Phần mềm báo "Chương trình đã cố gắng kết nối với máy chủ SQL Server... Tài khoản quản trị..." -

Lỗi trên xảy ra khi anh/chị mở dữ liệu trên MÁY CHỦ hay MÁY TRẠM?
(Máy chủ là máy lưu trữ, máy chứa dữ liệu; máy trạm là máy kết nối vào dữ liệu trên máy chủ để thao tác). Anh/Chị mở dữ liệu đó trên MÁY CHỦ xem có được không, và xem 2 trường hợp sau:
 • Trường hợp 1: MÁY CHỦ mở dữ liệu bình thường, MÁY TRẠM mở dữ liệu bị báo các lỗi trên, anh/chị chỉ cần kết nối lại máy trạm với dữ liệu của máy chủ - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Trường hợp 2: MÁY CHỦ mở dữ liệu báo lỗi trên - Xem hướng dẫn Tại đây (Lưu ý: chạy ở chế độ quyền quản trị với công cụ xử lý bằng cách Click chuột phải vào công cụ và bấm "Run as administrator")
Nếu chưa làm được theo hướng dẫn, anh/chị lên group sau đặt câu hỏi kèm theo ảnh lỗi để trao đổi rõ hơn: https://goo.gl/AMYkN8
☚ Quay lại trang danh sách các lỗi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top