LỖI IN THOÁT PHẦN MỀM

Nguyễn Viết Long

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
- A/C tắt phần mềm ấn tổ hợp phím cửa sổ
1642042287192.png
windows và phím R sau đõ gõ dòng lệnh %temp% như hình

1642041377590.png


- Đường dẫn thư mục %temp% hiện ra như hình, A/C ấn tổ hợp phím Ctrl A để chọn toàn bộ các file trong đường dẫn sau đó ấn Delete để xóa toàn bộ các tệp tin này

1642041318500.png


- Sau khi xóa xong các tệp tại thư mục temp A/C kích chuột chọn snag thư mục local như hình tích chọn tất các mục của MISA như hình và thư mục lưu lệnh in Stimulsoft sau đó Delete xóa toàn bộ các thư mục đã chọn

Chú ý: đối với thư mục Stimulsoft sẽ có máy chỉ có 1 thư mục như khoanh màu đỏ còn có máy thì có thêm các các thư mục giống vùng khoanh màu xanh bên dưới có tên Stimulsoft MatrixCache, Stimulsoft ReportsCache .... Các A/C chú ý đối với các máy có các thư mục từ bắt đầu là Stimulsoft... các A/C xóa hết luôn nhé

1642047610541.png


Tiếp đến các bạn kích chọn thư mục AppData -> Roaming như hình

1642041620655.png


Sau khi đã vào được thư mục Roaming các bạn tìm chọn và xóa tất cả các thư mục có tên MISA

1642041703086.png


- Sau khi xóa xong các tệp tin temp thư mục MISA và thư mục lệnh in cũ A/C mở Services lên gõ chữ P dòng Print Spooler kích chuột phải chọn Restart

1642041827874.png


- Sau khi đã thực hiện xong các bước trên A/C mở lại phần mềm và in lại
Chúc các A/C thành công
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top