Lỗi generate user script failed in footer 1

Chào Misa!
Khi mình lên báo cáo, thì hiện lỗi Generate user script failed in footer 1. Ở dòng cuối không hiện đơn vị, thủ trưởng cũng như kế toán ký. Misa có thể giúp mình khắc phục lỗi này được không? Cảm ơn bạn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Chào Misa!
Khi mình lên báo cáo, thì hiện lỗi Generate user script failed in footer 1. Ở dòng cuối không hiện đơn vị, thủ trưởng cũng như kế toán ký. Misa có thể giúp mình khắc phục lỗi này được không? Cảm ơn bạn!
Thưa quý Khách hàng

Anh\Chị gửi thông tin Ultra và link forum vào email [email protected] tiêu đề gửi tư vấn 3150 để MISA có thể kiểm tra lỗi
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
P

Phạm Thùy Nga

Guest
Thưa anh/chị,
  • Bước 1: Anh/Chị tích vào Lưu mẫu và lưu lại mẫu này ở 1 thư mục trong máy
  • Bước 2: (Nếu mẫu này anh/chị chưa từng sửa mẫu) Tích vào Lẫy mẫu mặc định để lấy lại mẫu mặc định của chương trình
    • Nếu mẫu này đã từng sửa mẫu thì sau khi lấy lại mẫu mặc định, anh/chị sửa lại mẫu theo ý muốn nhé
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top