Lệnh sản xuất

Cho m hỏi khi mình tạo 1 lệnh sản xuất để làm thành phẩm. Mình đã tạo định mức của thành phẩm rồi nhưng làm thế nào để khi minh tạo 1 lệnh sản xuất của thành phẩm này thì nó lại hiện lên định mức mà m đã đặt nhỉ
 

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Nếu chưa nhảy thì do chị chưa khao báo định mức ở danh mục vật tư hàng hóa phải khai báo dưới định mức ở chính thành phẩm đấy ạ!
 
Top