Lấy số liệu : NVL-NC-MTC-CPC đã nghiệm thu công trình theo TT 200- TT133 thì lấy từ báo cáo nào ?

Misa : xem báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình ở phần báo cáo/ giá thành : chỉ là phần phát sinh trong kỳ của TK 154 thôi - cò phần nghiệm thu thu từ TK 154 - TK 632 không thấy chi tiết số liệu : NVL-NC-MTC-CPC
 

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Misa : xem báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình ở phần báo cáo/ giá thành : chỉ là phần phát sinh trong kỳ của TK 154 thôi - cò phần nghiệm thu thu từ TK 154 - TK 632 không thấy chi tiết số liệu : NVL-NC-MTC-CPC
Chào anh,
Khi anh hạch toán CP công trình (TT133) thi có cọn các Khoản mục CP - nó dùng để phân loại chi phí
Khi xem BC sẽ xem ở Báo cáo/giá thành/tổng hợp lãi lỗ công trình hoặc là Thẻ giá thành,...
Thì PM sẽ tổng hợp chia chi phí tương ứng với hạn mục CP đã chọn nhé!
1653271181092.png
 
Top