Lấy lại, khôi phục lại dữ liệu và vấn đề liên quan

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
P

Phạm Thùy Nga

Guest
Tài liệu có các nội dung sau:
 • Mục 1: Hướng dẫn cách lấy lại dữ liệu, khôi phục lại dữ liệu
 • Mục 2: Hướng dẫn xử lý thông báo lỗi của phần mềm khi lấy lại dữ liệu
  • Khi phục hồi dữ liệu, phần mềm báo "Bạn phải chọn ít nhất một bản sao lưu"
  • Phục hồi dữ liệu xong, mở dữ liệu, phần mềm báo phải chuyển đổi dữ liệu từ phiên bản cũ sang phiên bản mới?
  • Có thể phục hồi dữ liệu từ phiên bản cao về phiên bản thấp hơn được không? (VD: phục hồi DL từ R40 về R37)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Hướng dẫn cách lấy lại dữ liệu, khôi phục lại dữ liệu
Trước hết anh/chị mở thư mục chứa dữ liệu muốn lấy lại để xem dữ liệu đó có đuôi là gì (.mbk, .mbz, hay .smd). Nếu dữ liệu không hiện lên phần đuôi, anh/chị tham khảo hướng dẫn hiển thị đuôi file Tại đây

Sau đó thực hiện theo hướng dẫn của 1 trong 2 trường hợp sau:
 • Trường hợp 1: Tệp dữ liệu có đuôi .mbk .mbz, anh/chị thực hiện phục hồi dữ liệu - Xem hướng dẫn Tại đây (Lưu ý: Trường hợp muốn đổi tên dữ liệu, hay muốn tạo dữ liệu mới giống dữ liệu có sẵn, anh/chị sao lưu dữ liệu và phục hồi lại dữ liệu đó, khi phục hồi thì đặt tên mới cho dữ liệu)
 • Trường hợp 2: Tệp dữ liệu có đuôi .smd, anh/chị thực hiện đăng ký dữ liệu - Xem hướng dẫn Tại đây

2. Hướng dẫn xử lý thông báo lỗi của phần mềm khi lấy lại dữ liệu

 • Khi phục hồi dữ liệu, phần mềm báo "Bạn phải chọn ít nhất một bản sao lưu"
  • Nguyên nhân: Thường do file sao lưu bị lỗi
  • Cách khắc phục: Anh/chị tìm file sao lưu (có đuôi .mbk, .mbz) khác để phục hồi hoặc gửi email vấn đề về support@misa.com.vn kèm theo số ID và mật khẩu của ultraviewer để được hỗ trợ trực tiếp
 • Phục hồi dữ liệu xong, mở dữ liệu, phần mềm báo phải chuyển đổi dữ liệu từ phiên bản cũ sang phiên bản mới?
  • Nguyên nhân: Do dữ liệu anh/chị đang sử dụng ở phiên bản thấp hơn phiên bản của phần mềm (Ví dụ: Dữ liệu sao lưu ở phiên bản R38, nhưng phần mềm đã nâng cấp lên R40)
  • Cách khắc phục: Anh/Chị bấm OK để chuyển đổi dữ liệu lên cùng phiên bản với phần mềm và mở bình thường.
 • Có thể phục hồi dữ liệu từ phiên bản cao về phiên bản thấp hơn được không? (VD: phục hồi DL từ R40 về R37)
  • Trả lời: Nếu dữ liệu đã được chuyển đổi lên phiên bản cao thì không mở được ở phần mềm phiên bản thấp hơn. Vì vậy, nếu muốn ở dữ liệu ở phiên bản thấp hơn, anh/chị cần tìm lại bản sao lưu (có đuôi .mbk, .mbz) trước thời điểm chuyển đổi dữ liệu để thao tác phục hồi lại
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top