Lấy hóa đơn thay thế đã xuất trên meinvoice về phần mềm Misa 2022

Bạn vui lòng hướng dẫn giúp. Tôi có hủy 1 tờ hóa đơn và lập hóa đơn thay thế phát hành trong meinvoice, bây giờ tôi muốn đồng bộ tờ hóa đơn này vào Misa 2022 vì hiện giờ tôi mở phần mềm thì thấy ko thể hiện tờ hóa đơn này. Cám ơn bạn
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Bạn vui lòng hướng dẫn giúp. Tôi có hủy 1 tờ hóa đơn và lập hóa đơn thay thế phát hành trong meinvoice, bây giờ tôi muốn đồng bộ tờ hóa đơn này vào Misa 2022 vì hiện giờ tôi mở phần mềm thì thấy ko thể hiện tờ hóa đơn này. Cám ơn bạn
Thưa chị, chị lấy hóa đơn phát hành về PMKT theo hướng dẫn này nhé https://helpsme.misa.vn/2022/kb/de_nghi_ghi_nhan_doanh_thu/
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top