Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm không lên chi phí phát sinh xử lý như thế nào?

Trước khi lập tờ khai quyết toán thuế, anh/chị cần hạch toán chi phí thuế TNDN và kết chuyển lãi lỗ.

• Để hạch toán chi phí thuế TNDN thì anh/chị tham khảo hướng dẫn tại đây

• Để kết chuyển lãi lỗ trên phần mềm thì anh/chị tham khải hướng dẫn tại đây

Ngoài ra, Anh/chị cũng có thể tham khảo hướng dẫn cách lập báo cáo thuế TNDN tại trang ketoanthienung Tại đây.

Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top