Lập quyết toán thuế TNDN năm chi phí không hiện

banhkem123

New Member
Em lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2019 chỉ hiện phần doanh thu mà không thấy có phần chi phí, không biết bị sai chỗ nào? Kiểm tra bảng cân đối tài khoản khi chưa kết chuyển lãi lỗ thì vẫn có số dư tài khoản đầu 6. Anh chị chỉ giúp em với ạ
upload_2020-3-11_17-2-2.png
.
upload_2020-3-11_17-2-59.png
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Em lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2019 chỉ hiện phần doanh thu mà không thấy có phần chi phí, không biết bị sai chỗ nào? Kiểm tra bảng cân đối tài khoản khi chưa kết chuyển lãi lỗ thì vẫn có số dư tài khoản đầu 6. Anh chị chỉ giúp em với ạ
View attachment 10448.View attachment 10449
Thưa anh/chị
Bước 1: Thực hiện kết chuyển lãi lỗ để xác định lợi nhuận trước thuế, xem hướng dẫn sau ạ: http://bit.ly/ketchuyenlailo

- Bước 2: Tính và hạch toán chi phí thuế TNDN phải nộp. Chị tự tính dựa trên lợi nhuận trước thuế trên nhé. Để hạch toán chi phí thuế, chị vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ TK 821/ Có TK 3334 nhé, xem hướng dẫn sau ạ: http://bit.ly/thuetndn

- Bước 3: Xóa bút toán kết chuyển lãi lỗ đã thực hiện ở bước 1 đi và thực hiện kết chuyển lại, để phần mềm kết chuyển thêm chi phí thuế TNDN đã hạch toán ở bước 2. (video hướng dẫn xóa kết chuyển lãi lỗ: https://vimeo.com/254464397)
làm xong các bước này đơn vị lập lại tờ khai quyết toán nhé
Trân trọng
 

banhkem123

New Member
Bên em hàng quý số thuế TNDN tạm tính = 0 thì có phải làm bước 2 không ạ? Em làm kết chuyển lãi lỗ xong làm tờ khai thuế quyết toán thuế TNDN thì lại ra kết quả như này ạ.
upload_2020-3-11_17-58-1.png
 

Đính kèm

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Bên em hàng quý số thuế TNDN tạm tính = 0 thì có phải làm bước 2 không ạ? Em làm kết chuyển lãi lỗ xong làm tờ khai thuế quyết toán thuế TNDN thì lại ra kết quả như này ạ.
View attachment 10452
Thưa anh/chị
Th này chị in lại BC KQKD xem thử các chỉ tiêu như thế nào nhé, chứ lợi nhuận đơn vị đang âm là thấy bất hợp lý ạ, đơn vị mở BC ra kiểm tra lại nhé, số liệu ben đơn vị em không nắm được nên đơn vị kiểm tra lại số liệu trên BC thử chuẩn chưa nhé
Trân trọng
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Lợi nhuận âm là bất hợp lý ạ? Nếu doanh nghiệp bị lỗ thì sao ạ?
Đây là báo cáo kết quả kinh doanh ạ. Chị xem giúp em với ạ.
View attachment 10457
Thưa anh/chị
vậy BC này số liệu đơn vị đúng chưa, nếu đúng như vậy thì lên tờ khai âm vậy đúng rồi nhé, nó lấy số liệu từ BC KQKD lên, đơn vị xem số liệu lên đã đúng chưa thì bên kia lên vậy là đúng nhé
Trân trọng
 

banhkem123

New Member
Không hiểu sao có một phần 642 đã phân bổ trong quá trình tính giá vốn rồi mà lúc lên báo cáo kết quả kinh doanh vừa hiện ở phần giá vốn lại vừa hiện ở phần chi phí quản lý. Như vậy là có vấn đề đúng không ạ?
Bên em hạch toán theo TT133, khi hạch toán 6421, 6422 có cần chi tiết khoản mục chi phí không ạ?
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Không hiểu sao có một phần 642 đã phân bổ trong quá trình tính giá vốn rồi mà lúc lên báo cáo kết quả kinh doanh vừa hiện ở phần giá vốn lại vừa hiện ở phần chi phí quản lý. Như vậy là có vấn đề đúng không ạ?
Bên em hạch toán theo TT133, khi hạch toán 6421, 6422 có cần chi tiết khoản mục chi phí không ạ?
Thưa anh/chị
nếu cần theo dõi thì chọn KMCP , không thì thôi chứ nó không ảnh hưởng việc lên BC KQKD nhé, còn số liệu thì đươn vị kiểm tra lại rồi ạ, việc phân bổ đơn vị cho kiểm tra lại nhé, vì thực chất em cũng không nắm được số đơn vị làm, nên nếu đơn vị thấy sai hoặc chưa đúng thì cho kiểm tra lại phần phân bổ thử đúng chưa nhé
trân trọng
 
Top