Lập, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp thuế GTGT

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Phạm Thùy Nga, 23/7/18.

 1. I. Lưu ý chung
  - Làm thế nào để Xóa tờ khai đi lập lại?
  Anh/Chị vào phân hệ Thuế\ Chọn khoảng thời gian chứa tờ khai\ Mở tờ khai lên xem hoặc Tích chuột phải vào tờ khai\ chọn Xóa
  - Làm thế nào để thiết lập mặc định nhóm HHDV mua vào khi hạch toán chứng từ?
  Anh/Chị vào menu Hệ thống\ Tùy chọn\ 5. Vật tư hàng hóa\ chọn mục "Xác định nhóm HHDV mua vào chính" và tích mũi tên trỏ xuống chọn mục "1. Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng ..." nhé.

  II. Hướng dẫn các trường hợp về kê khai/nộp thuế GTGT
  1. Lập tờ khai thuế GTGT (lần đầu/bổ sung và hạch toán điều chỉnh)

  - Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT lần đầu
  - Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT bổ sung và hạch toán điều chỉnh


  * Một số trường hợp đặc biệt phát sinh khi lập tờ khai thuế GTGT:
  1.1. Hóa đơn mua vào chưa muốn lên tờ khai kỳ này thì làm thế nào?
  Anh/Chị thao tác như sau nhé: Khi lập Tờ khai thuế GTGT kỳ này/ tích sang Bảng kê mua vào (PL01-2/GTGT)\ Tích vào ô "Chọn chứng từ"\ Bỏ tích những hóa đơn chưa muốn kê khai\ Đồng ý. Các hóa đơn mua vào đó sẽ lên tờ khai thuế GTGT tháng/quý sau (nếu tháng/quý sau chưa muốn kê khai, anh/chị thao tác tương tự)
  1.2. Khi Cất tờ khai báo
  "Chỉ tiêu 31 không được lớn hơn chi tiêu 30x ...%"?
  Anh/Chị kiểm tra thực tế có phải do làm tròn trong quá trình hạch toán không, nếu sai số là so làm tròn thì anh/chị ấn "YES" để cất tờ khai bình thường nhé. Nếu không phải thì anh/chị kiểm tra lại các chứng từ hạch toán của mình và sửa lại cho đúng, sau đó lập lại tờ khai nhé
  1.3. Làm thể nào Để lấy được số liệu lên chỉ tiêu 32a "Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế"?
  Anh/Chị xem hướng dẫn tại đây

  2. Cách xem báo cáo thuế: anh/chị có thể xem báo cáo thuế quản trị (kể cả không lập tờ khai thuế trên phần mềm thì báo cáo này vẫn lên số liệu) bằng cách vào Báo cáo\Thuế\Chọn mở các báo cáo cần xem, nếu muốn chỉnh sửa (thêm/bớt/ẩn/hiện các cột/tùy chỉnh khác) báo cáo này, anh/chị tham khảo hướng dẫn Tại đây

  3. Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư
  * Lưu ý: Để hóa đơn mua vào lên tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư, trên hóa đơn mua vào đó, anh/chị chọn Nhóm HHDV mua vào là nhóm 3 nhé

  4. Hướng dẫn Nộp tờ khai thuế


  5. Thời hạn nộp thuế GTGT, nộp báo cáo thuế GTGT, các cách nộp thuế


  - Để tham khảo thời hạn nộp thuế GTGT, anh/chị tham khảo thông tin tại đây
  - Để hạch toán nộp thuế GTGT, thuế hàng nhập khẩu trên phần mềm, anh/chị tham khảo 2 cách sau:

  + Cách 1: Sử dụng chức năng Nộp thuế trên phần mềm - Xem hướng dẫn tại đây
  * Lưu ý: Khi chọn nộp thuế khác, phần mềm sẽ lấy số dư các tài khoản thuế đến thời điểm nộp. Vì vậy nếu thấy số tiền không đúng, anh/chị mở báo cáo/báo cáo tài chính/bảng cân đối tài khoản lên xem số dư của tài khoản thuế tương ứng đến ngày nộp thuế nhé
  + Cách 2: Lập phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi như hướng dẫn sau để nộp thuế GTGT:
  Chi bằng tiền mặt (Chi khác), anh/chị xem hướng dẫn tại đây
  Chi bằng tiền gửi (Chi khác), anh/chị xem hướng dẫn tại đây

  - Nếu được hoàn tiền thuế, anh/chị thu bằng tiền mặt hay tiền gửi thì vào phân hệ tương ứng (Quỹ/Ngân hàng) để làm phiếu thu tiền mặt (hoặc tiền gửi) nhé
   
  Last edited by a moderator: 31/1/19

Chia sẻ trang này