Lập, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp thuế GTGT

P

Phạm Thùy Nga

Guest
LƯU Ý CHUNG
- Để
xóa tờ khai đi lập lại: anh/chị vào phân hệ Thuế\ Chọn khoảng thời gian chứa tờ khai\Mở tờ khai lên xem hoặc Tích chuột phải vào tờ khai\Xóa

- Để thiết lập mặc định nhóm HHDV mua vào khi hạch toán chứng từ, chị vào menu Hệ thống\ Tùy chọn\ 5. Vật tư hàng hóa\ chọn mục "Xác định nhóm HHDV mua vào chính" và tích mũi tên trỏ xuống chọn mục "1. Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng ..." nhé.

1. Hướng dẫn Lập tờ khai thuế GTGT (lần đầu/bổ sung, hạch toán điều chỉnh) và khấu trừ thuế
* Lưu ý:
- Khi Cất tờ khai báo
"Chỉ tiêu 31 không được lớn hơn chi tiêu 30x ...%", anh/chị kiểm tra thực tế có phải do làm tròn trong quá trình hạch toán không, nếu sai số là so làm tròn thì anh/chị ấn "YES" để cất tờ khai bình thường nhé. Nếu không phải thì anh/chị kiểm tra lại các chứng từ hạch toán của mình và sửa lại cho đúng, sau đó lập lại tờ khai nhé
- Tại tab
Tờ khai, chương trình sẽ tự động tổng hợp số liệu lên tờ khai, riêng các chỉ tiêu sau cần tự xác định và nhập tay vào tờ khai:

+ Chỉ tiêu [32a]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế.
+ Chỉ tiêu 40b: Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế.
+ Chỉ tiêu 4.1.1: Thuế GTGT đề nghị hoàn (tài khoản 1331)
+ Chỉ tiêu 4.1.2: Thuế GTGT đề nghị hoàn (tài khoản 1332).
- Anh/Chị có thể chọn chứng từ lên/không lên tờ khai thuế GTGT
Các hóa đơn mua vào không được chọn lên tờ khai tháng/quý này sẽ tự động lên tờ khai thuế GTGT tháng/quý sau.

2. Cách xem báo cáo thuế: anh/chị có thể xem báo cáo thuế quản trị (kể cả không lập tờ khai thuế trên phần mềm thì báo cáo này vẫn lên số liệu) bằng cách vào Báo cáo\Thuế\Chọn mở các báo cáo cần xem. Báo cáo này sẽ hiểm thị lên các số liệu như số chứng từ, ngày chứng từ,...

3. Hướng dẫn Lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư
* Lưu ý:
Để hóa đơn mua vào lên tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư, trên hóa đơn mua vào đó, anh/chị chọn Nhóm HHDV mua vào là nhóm 3 nhé

4. Hướng dẫn Nộp tờ khai thuế

5. Thời hạn nộp thuế GTGT, nộp báo cáo thuế GTGT, các cách nộp thuế, hoàn thuế
- Để tham khảo thời hạn nộp thuế GTGT, anh/chị tham khảo thông tin tại đây
- Để hạch toán nộp thuế GTGT, thuế hàng nhập khẩu trên phần mềm, anh/chị tham khảo 2 cách sau:
+ Cách 1: Sử dụng chức năng Nộp thuế trên phần mềm

Với thuế GTGT hàng nhập khẩu:
Với thuế khác (GTGT, TNDN, TTĐB...)
* Lưu ý: Khi chọn nộp thuế khác, phần mềm sẽ lấy số dư các tài khoản thuế đến thời điểm nộp. Vì vậy nếu thấy số tiền không đúng, anh/chị mở báo cáo/báo cáo tài chính/bảng cân đối tài khoản lên xem số dư của tài khoản thuế tương ứng đến ngày nộp thuế nhé
+ Cách 2: Lập phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi như hướng dẫn sau để nộp thuế GTGT:
Chi bằng tiền mặt (Chi khác), anh/chị xem hướng dẫn tại đây
Chi bằng tiền gửi (Chi khác), anh/chị xem hướng dẫn tại đây
- Nếu được hoàn tiền thuế, anh/chị thu bằng tiền mặt hay tiền gửi thì vào phân hệ tương ứng (Quỹ/Ngân hàng) để làm phiếu thu tiền mặt (hoặc tiền gửi) nhé
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top