Lập báo cáo tài chính gửi KBNN

Xin chào
Tôi lập báo cáo tài chính năm 2019 gửi KBNN mà lỗi như sau:

Ngày KBNN từ chối 31/03/2020 16:49
Lý do từ chối
Báo cáo có lỗi. Đề nghị Quý đơn vị rà soát lại báo cáo đã gửi cho KBNN..
Chi tiết lỗi nghiệp vụ: Mô tả lỗi cho chỉ tiêu Mô tả lỗi cho chỉ tiêu: Nguyên giá - 28 - . 

Mô tả lỗi cho chỉ tiêu Mô tả lỗi cho chỉ tiêu: Nguyên giá - 28 - . 


Nhờ các bạn giúp tôi khắc phục lỗi này với.
Trân trọng cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Xin chào
Tôi lập báo cáo tài chính năm 2019 gửi KBNN mà lỗi như sau:

Ngày KBNN từ chối 31/03/2020 16:49
Lý do từ chối
Báo cáo có lỗi. Đề nghị Quý đơn vị rà soát lại báo cáo đã gửi cho KBNN..
Chi tiết lỗi nghiệp vụ: Mô tả lỗi cho chỉ tiêu Mô tả lỗi cho chỉ tiêu: Nguyên giá - 28 - . 

Mô tả lỗi cho chỉ tiêu Mô tả lỗi cho chỉ tiêu: Nguyên giá - 28 - . 


Nhờ các bạn giúp tôi khắc phục lỗi này với.
Trân trọng cảm ơn!
Thưa anh/chị
nếu như đơn vị trao đổi ở trên em không hình dung được đơn vị đang bị lỗi gì ạ? đơn vị có thể nêu chi tiết hơn được không ạ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top