Làm thế nào khi tổng doanh thu bán ra lệch với số cái tk 511?

NGOC.179NGUYEN

Member
Nhân viên MISA
Bạn kiểm tra qua 2 bước sau:

Bước 1:

- Vào Báo cáo/Báo cáo đối chiếu/Báo cáo đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái
- Lựa chọn kỳ thuế cần kiểm tra, chọn Tài khoản 511
-
Tích chọn Chỉ hiển thị các dòng phát sinh chênh lệch. Ấn Đồng ý

Đối chiếu 511.png


Bước 2:

- Phần mềm sẽ liệt kê những chừng từ chênh lệch
- Nhấn vào từng số chứng từ bị lệch kiểm tra lại thông tin (tài khoản doanh thu, số tiền) và sửa lại cho đúng.

Đối chiếu 511 sổ cái.png


- Sau đó mở lại tờ khai thuế, nhấn Sửa, nhấn Chọn chứng từ, sau đó nhấn Đồng ý để chương trình cập nhật được thông tin mới nhất của hóa đơn đã kê lên bảng kê.

Chọn chứng từ.png
 
Sửa lần cuối:
Top