Làm thế nào khi sao lưu dữ liệu không thành công?

Kim Huyên

Member
Nhân viên MISA
1. Biểu hiện

saoluu1.png


2. Nguyên nhân:

Do ổ đĩa lưu file sao lưu hiện đang bị đầy (không còn đủ dung lượng để thực hiện sao lưu).

3. Giải pháp:

Bước 1: Xem ổ đĩa nào đang chứa file sao lưu

Ví dụ như hình dưới, Thư mục ngầm định sao lưu là: C:\Du_lieu_sao_luu_MeInvoice. Vậy ổ đĩa đang chứa file sao lưu là ổ C.

saoluu2.png


Bước 2: Kiểm tra dung lượng còn lại của ổ đĩa chứa file sao lưu

saoluu3.png


Bước 3: Khắc phục

  • Cách 1: Dọn dẹp lại ổ đĩa sao cho còn đủ dung lượng trống. Sau đó sao lưu lại.
  • Cách 2: Chuyển nơi lưu file sao lưu sang ổ đĩa khác bằng cách:
  • Vào Tệp/ Sao lưu, tại mục Đường dẫn chọn vào hình foder sau đó chọn thư mục trên ổ đĩa khác (ví dụ ổ D, E), có thể tạo thư mực sao lưu bằng cách nhấn vào Make New Foder.
saoluu4.png

  • Nhấn Sao lưu. 
Sửa lần cuối:
Top