Làm thế nào khi lập Báo cáo Tình hình sử dụng hoá đơn lên không đúng số liệu trên MeInvoice Web?

Lê Thị Hoài Thương

Moderator
Thành viên BQT
Vấn đề: Làm thế nào khi lập Báo cáo Tình hình sử dụng hoá đơn lên không đúng số liệu?

Nguyên nhân: Có thể các tháng/quý trước đã lập báo cáo, nhưng có phát sinh thêm mà không thực hiện xoá và lập lại Báo cáo

Giải pháp:
  • Thực hiện kiểm tra lại Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn các kỳ trước

  • Nếu sai kỳ nào thì xoá và lập lại Báo cáo cho đúng; nộp lại Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn
 
Sửa lần cuối:
Top