Làm thế nào khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không lên số liệu?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Vấn đề:
Làm thế nào khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không lên số liệu?

Cách thực hiện:
  1. Mở lại Thông báo phát hành hóa đơn (TBPH HD) lên xem 'Ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn' trên thông báo là ngày nào.

    Ví dụ: ngày bắt đầu sử dụng trên là ngày 25/11/2019, thì báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cần được lập lần lượt bắt đầu từ quý IV hoặc tháng 11/2019 (kể cả nếu thực tế hóa đơn đầu tiên phát hành tháng 1/2020 thì vẫn phải lập như trên). Bạn kiểm tra và lập bổ sung.

    thông báo PHHĐ.jpg  2. Các hóa đơn, chứng từ xóa, hủy hóa đơn cần nằm trong thời gian lập báo cáo

Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top