Làm thế nào khi kê khai thừa tiền thuế GTGT của hóa đơn đầu vào khi đã hết thời hạn nộp tờ khai ?

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Trần Thị Kim Chi _1233, 22/6/20.

 1. Trần Thị Kim Chi _1233

  Trần Thị Kim Chi _1233 Member Nhân viên MISA

  Câu hỏi : Làm thế nào khi kê khai thừa tiền thuế GTGT của hóa đơn đầu vào khi đã hết hạn nộp tờ khai thuế GTGT?

  Giải pháp:
  Lập tờ khai bổ sung thuế GTGT cho kỳ tính thuế bị kê khai sai.
  Trên tờ khai bổ sung thuế GTGT, bạn thực hiện Điều chỉnh giảm số liệu cho đúng trên 3 chỉ tiêu 23, 24, 25
  TK8.

  Có 2 trường hợp thường xảy ra liên quan tới việc kê khai thừa hóa đơn đầu vào và cách xử lý như sau:

  Trường hợp 1: Kê khai thừa số tiền thuế của hóa đơn đầu vào, phải lập tờ khai bổ sung làm giảm số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau.

  Ví dụ: Quý 1/2020 doanh nghiệp kê khai thuế như sau:
  [23] = 100.000.000
  [24] = 10.000.000
  [25] = 10.000.000
  [32] = 80.000.000
  [33] = 8.000.000

  TK13.
  Đến ngày 10/05, phát hiện kê khai thừa 1 hóa đơn đầu vào có số tiền trước thuế là 10.000.000, tiền thuế là 1.000.000

  Cách xử lý: Lập tờ khai bổ sung cho quý 1/2020, điều chỉnh giảm 3 chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:
  [23] = 100.000.000 - 10.000.000 = 90.000.000
  [24] = 10.000.000 - 1.000.000 = 9.000.000
  [25] = 10.000.000 - 1.000.000 = 9.000.000

  TK7.

  Sau đó, nhấn Tổng hợp KHBS => Tại Bản giải trình, khai bổ sung điều chỉnh, chỉ tiêu 43. Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau lên (1.000.000) - tức là giảm số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau 1.000.000

  TK3.

  Sau đó nhấn Cất rồi nhấn Hạch toán ĐC, phần mềm sinh ra chứng từ Điều chỉnh thuế GTGT: Bạn sửa lại hạch toán cho đúng rồi nhấn Cất (ví dụ ghi Nợ TK331/Có 1331)

  TK4.
  Phần mềm tự động tích vào ô Kê lên tờ khai trên chứng từ Điều chỉnh thuế GTGT, theo đó khi lập tờ khai Quý 2/2020, phần mềm sẽ lấy số liệu vào chỉ tiêu 37.Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước

  TK5.

  Trường hợp 2: Kê khai thừa số tiền thuế của hóa đơn đầu vào, lập tờ khai bổ sung thuế GTGT làm tăng số thuế phải nộp

  Ví dụ: Doanh nghiệp đã nộp tờ khai quý 1/2020 theo số liệu giống trường hợp 1, đến ngày 15/05/2020, doanh nghiệp phát hiện kê khai thừa hóa đơn đầu vào có số tiền trước thuế là 30.000.000, tiền thuế là 3.000.000

  Cách xử lý: Lập tờ khai bổ sung cho quý 1/2020, điều chỉnh giảm 3 chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:
  [23] = 100.000.000 - 30.000.000 = 70.000.000
  [24] = 10.000.000 - 3.000.000 = 7.000.000
  [25] = 10.000.000 - 3.000.000 = 7.000.000

  TK9.

  Sau đó, nhấn Tổng hợp KHBS => Số liệu sẽ được tổng hợp lên Bản giải trình, khai bổ sung điều chỉnh

  TK10.

  Sau đó nhấn Cất rồi nhấn Hạch toán ĐC, phần mềm sinh ra chứng từ Điều chỉnh thuế GTGT, bạn sửa lại hạch toán cho đúng rồi nhấn Cất
  Ví dụ trường hợp này ghi Nợ TK 331/Có TK 1331: Số tiền 2.000.000; Nợ TK 331/Có TK33311: Số tiền 1.000.000

  TK11.

  Lưu ý:
  • Đối với số tiền Thuế GTGT còn phải nộp (chỉ tiêu 40) là 1.000.000 => Bạn phải thực hiện nộp tiền thuế 1.000.000 và số tiền chậm nộp tương ứng cho cơ quan thuế
  • Đối với số tiền Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (Chỉ tiêu 43) là giảm 2.000.000 => Phần mềm tự động tích vào ô Kê lên tờ khai trên chứng từ Điều chỉnh thuế GTGT, theo đó số tiền này sẽ được hiển thị trên chỉ tiêu 37.Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước trên tờ khai quý 2
  TK12.
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/7/20

Chia sẻ trang này