Làm thế nào khi báo cáo tài chính không lấy được số liệu năm trước?

Lê Thanh Hiền

Administrator
Cột số đầu năm trên báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hay báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh căn cứ vào phát sinh đối ứng của các cặp tài khoản nên:

  • Đối với dữ liệu liên năm, cột Số đầu năm/Năm trước sẽ được hệ thống tự động lấy dữ liệu
  • Đối với dữ liệu không liên năm thì sẽ không có số liệu trên báo cáo.
=> Để lấy số liệu đầu năm lên báo cáo thì Bạn thực hiện theo 3 bước sau:
  • Vào phân hệ Tổng hợp/ tab Lập BCTC
  • Nhấn Thêm/ Chọn Báo cáo tài chính
  • Thiết lập thời gian xem báo cáo và tích chọn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền. Nhấn Đồng ý.
  • Trên giao diện xem báo cáo, tại tab Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh/Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, kế toán nhập tay số liệu năm trước vào cột Năm trước.
HELP_AMIS.PNG
 
Top