Làm thế nào khi "Bảng kê chi tiết hoá đơn đã sử dụng" thiếu hoá đơn trước ngày 12/01/2020 trên Web?

Lê Thị Hoài Thương

Moderator
Thành viên BQT
Vấn đề: Làm thế nào khi xem Bảng kê chi tiết hoá đơn đã sử dụng hiển thị thiếu các hoá đơn trước ngày 12/01/2020 trên bản MeInvoice Web?


Nguyên nhân: Trong Báo cáo / Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng chỉ lấy các hóa đơn phát hành từ ngày 12/1/2020 (do tính năng mới có từ bản Meinvoice Web R17 phát hành ngày 12/1/2020). Phần này lấy theo ngày phát hành hóa đơn chứ không lấy theo ngày hóa đơn.

Giải pháp: Đối với các hoá đơn bị thiếu thì Anh/Chị xem trên Bảng kê hoá đơn đã sử dụng

 
Sửa lần cuối:
Top