Làm thế nào để xuất khẩu báo cáo ra excel để nộp cho Phòng tài chính?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Vấn đề: Đơn vị phải xuất khẩu báo cáo TSCĐ ra excel để nộp cho Phòng tài chính

Giải pháp:
  • Bước 1: Chọn báo cáo cần xuất khẩu ra excel. Ví dụ như báo cáo Mẫu số S24-H - Sổ Tài sản cố định
Vào Báo cáo/Báo cáo theo chế độ kế toán/Chọn Báo cáo Mẫu số S24-H - Sổ Tài sản cố định. Chọn Xem báo cáo hoặc tích đúp vào báo cáo để xem.​

39.png

  • Bước 2: Phần mềm hiện thị ra tham số báo cáo, chọn năm muốn xem báo cáo và các thông tin cần quan tâm. Nhấn Đồng ý
40.png

  • Bước 3: Sau khi mở được báo cáo, bấm vào biểu tượng
    42.png
    để tải báo cáo về dạng excel.
41.png


Tương tự với các báo cáo khác.
 
Sửa lần cuối:
Top