Làm thế nào để xem lại hoặc sửa các Biên bản huỷ hoá đơn đã lập trên MeInvoice Web?

Lê Thị Hoài Thương

Moderator
Thành viên BQT
Vấn đề: Làm thế nào để xem lại hoặc sửa các Biên bản huỷ hoá đơn đã lập trên MeInvoice Web?

Giải pháp:
1. Vào menu Xử lý hoá đơn / chọn Xoá bỏ hoá đơn
2. Tại giao diện Xoá bỏ / lọc thời gian và các trạng thái / sau khi dữ liệu được lọc ra thì nhấn biểu tượng Xem/Sửa bên phải để mở Biên bản

 
Sửa lần cuối:
Top