Làm thế nào để tự động cập nhật được các phiên bản mới nhất của phần mềm?

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Các thao tác trên phần mềm (chỉ áp dụng với các đơn vị đã có cài sẵn phần mềm trên máy tính)

 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top