Làm thế nào để theo dõi tách riêng ngân sách bán hàng và lợi nhuận của công ty

Thuận Hà

New Member
Em làm phân phối hàng tiêu dùng.
Khi mua hàng từ công ty SX thì ngoài chiết khấu cho công ty em, còn có 1 ngân sách dùng để bán hàng được trả bằng hàng hoặc bằng tiền trên hóa đơn.
Vậy làm thế nào để em theo dõi riêng được 2 loại này ạ?
Em mới nên rất mong mọi người chỉ giáo ạ! em xin cảm ơn!
 

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Em làm phân phối hàng tiêu dùng.
Khi mua hàng từ công ty SX thì ngoài chiết khấu cho công ty em, còn có 1 ngân sách dùng để bán hàng được trả bằng hàng hoặc bằng tiền trên hóa đơn.
Vậy làm thế nào để em theo dõi riêng được 2 loại này ạ?
Em mới nên rất mong mọi người chỉ giáo ạ! em xin cảm ơn!
dạ thưa chị!
có phải là khi mua hàng
1. khi Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Nợ TK 152, 156...

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331...

2. Khi phát sinh chiết khấu thương mại bằng tiền hoặc giảm trừ công nợ hạch toán. Link hướng dẫn: https://helpsme.misa.vn/2017/muahang_cochietkhauthuongmai.htm

Nợ TK 111, 112, 331... Tổng giá trị chiết khấu

Có TK 152, 156... Giá trị chiết khấu chưa có thuế

Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

3. chiết khấu nhận bằng hàng hóa:
nợ 156/có 711 -> làm ở phiếu nhập kho
Chị có thể tạo 1 kho riêng để quản lý hàng khuyến mãi được nhận này ạ

trân trọng!
 
Top