Làm thế nào để tắt tường lửa (Windows Firewall) trên máy tính?

Trần Thị Kim Chi _1233

Member
Nhân viên MISA
Bạn thực hiện theo 5 bước sau:

1. Vào Start\Control Panel.

1.jpg


2. Vào All Control Panel Items và chọn Windows Firewall

2.jpg


3. Chọn Turn Windows Firewall on or off

4.jpg


4. Lần lượt tích chọn Turn off Windows Firewall ở tất cả các mục trên màn hình

3.jpg


5. Nhấn OK
 
Sửa lần cuối:
Top