Làm thế nào để sửa lại Họ tên/Số điện thoại/Email của người dùng MeInvoice Web?

Lê Thị Hoài Thương

Moderator
Thành viên BQT
Vấn đề: Làm thế nào để sửa lại Họ tên/Số điện thoại/Email của người dùng MeInvoice Web?

Giải pháp: Vào menu Hệ thống / Quản lý người dùng / chọn đến dòng tên tài khoản của người dùng cần sửa / nhấp vào biểu tượng Sửa hoặc nhấp đúp chuột

Trường hợp 1: Gõ lại các dòng thông tin cần chỉnh / sau đó nhấn Lưu
Trường hợp 2: Nếu các dòng Họ tên / Số điện thoại / Email bị mờ nên không thể gõ thì Anh/Chị thực hiện tiếp như sau:

=> Vào website https://id.misa.com.vn / đăng nhập thông tin tài khoản Số điện thoại hoặc Email của tài khoản MeInvoice cần chỉnh sửa / sau khi đăng nhập / nhấn Thay đổi của mục tương ứng để sửa

 
Top