Làm thế nào để sử dụng phần mềm khi mới cài lại win?

Kim Huyên

Member
Nhân viên MISA
Cách xử lý: Bạn thực hiện qua 3 bước sau:

Bước 1: Cài đặt phần mềm, xem hướng dẫn tại đây.
Bước 2: Phục hồi dữ liệu, xem hướng dẫn tại đây.
Bước 3: Mở dữ liệu đã phục hồi để làm việc.
 
Sửa lần cuối:
Top