Làm thế nào để mua thêm tài nguyên hóa đơn ngay trên app Mobile?

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
1. Biểu hiện

Làm thế nào để mua thêm tài nguyên hóa đơn ngay trên app Mobile?

2. Giải pháp

Bước 1:
Vào Tổng quan\Mua thêm

upload_2020-11-19_17-30-10.png


Bước 2.
Thực hiện mua thêm Hoá đơn theo hướng dẫn Tại đây.
 
Top