Làm thế nào để lọc riêng theo loại PXK kiêm vận chuyển nội bộ hoặc loại PXK hàng gửi bán đại lý?

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
1. Biểu hiện

Làm thế nào để lọc riêng theo loại PXK kiêm vận chuyển nội bộ hoặc loại PXK hàng gửi bán đại lý?

2. Giải pháp

Bước 1.
Vào tab Hoá đơn\Xuất kho

upload_2020-11-19_17-10-58.png


Bước 2.
Vào biểu tượng 3 gạch trên góc phải\Tiến hành thực hiện Lọc tìm kiếm\ Áp dụng

upload_2020-11-19_17-12-42.png
 
Top