Làm thế nào để không phải đánh lại mail của KH khi phát hành hóa đơn điện tử?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Khi phát hành hóa đơn không tự lên email dẫn đến mất thời gian đánh lại mail

Các bước thực hiện:

1. Vào Danh mục/ Khách hàng, tìm đến khách hàng cần bổ sung email

419.png


2. Tích đúp vào KH đó, điền email, tên ở phần người nhận hóa đơn

420.png


3. Trở lại hóa đơn cần phát hành hoặc cần gửi, phần mềm sẽ tự động lên email cần gửi
 
Top