Làm thế nào để khi in hiện lên hết các dòng chứng từ đã nhập liệu?

sbtech

New Member
Dear All
Nhờ các bạn chỉ cách để khi in hiện lên hết các dòng chứng từ đã nhập liệu, trong trường phiếu kế toán, chứng từ nhập mua dịch vụ, quyết toán tạm ứng. Mình nhập rất nhiều hóa đơn nhưng nó chỉ lên tổng cộng
 
Top